Kihagyás

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére tehető elektronikus bejelentés

Csatolt melléklet (pdf/jpg/png | max. 3 Mb)
Megismertem, megértettem és tudomásul veszem a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar kapcsolatfelvételi adatkezelésekről készített adatkezelési tájékoztatóját.

Mikor tudunk Önnek segíteni, mikor lépjen velünk kapcsolatba és hogyan?

Amennyiben – az alábbiakban összefoglalt tájékoztatást figyelembe véve – kapcsolatba kíván lépni a Magyar Bírósági Végrehajtói Karral, ezt elektronikus úton ePapíron, Hivatali kapun keresztül, vagy az itt elérhető elektronikus bejelentési űrlap kitöltésével teheti meg. Lehetősége van telefonon is felkeresni ügyfélszolgálatunkat, vagy személyesen panasznapunkon, postai úton írásban is előterjesztheti bejelentését a Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz.

Mikor tudunk Önnek írásban segítséget nyújtani? Mikor töltse ki bejelentési űrlapunkat?

  • Ha a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által üzemeltetett Elektronikus Árverési Rendszerrel (EÁR), vagy Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerrel (VIEKR) kapcsolatban a közzétett tájékoz­ta­tókban (elérhető az alábbi linkekre kattintva: EÁRVIEKR) feltüntetetteken túl tájékoz­tatásra van szüksége, vagy egyéb bejelentést kíván tenni.
  • Amennyiben tanúsítványt kíván igényelni a központi ügynyilvántartás adataiból, és a tájékoztató (tanúsítvány igénylés és tájékoztató) elolvasását követően további kérdése lenne.
  • Ha a végrehajtási ügyszám megadását követően az ügyben az eljáró végrehajtó adatait nem találja ügykereső felü­le­tünkön, vagy az eljáró végrehajtó ügyfélfogadásának rendjéről, elérhetőségeiről nem talál tájékoztatást a névjegyzék felületen.
  • Ha az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevé­keny­sé­gével kapcsolatban panaszt kíván tenni. Panasznak kizárólag olyan kérelem minősül, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. A panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál szóban vagy írásban lehet benyújtani, az erre vonatkozó tájékoztatást, valamint a benyúj­tandó nyomtatványt itt találja: Panasz ügyintézés.
  • Ha a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének nyilvánosság számára elérhető adatairól kíván tájékoztatást kérni, vagy adatvédelmi tárgyú kérdésével, megkeresésével fordulna adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

Mikor nem tudunk Önnek segíteni?

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jogait és feladatait a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) tartalmazza, ezek között a jogalkotó jogi állásfoglalás kiadásával és jogi tanácsadással összefüggő kötelezettséget és jogosultságot nem tüntetett fel, ezért állásfoglalás kiadására, illetve jogi tanácsadásra irányuló kérelmére a Kar nem tud válaszolni.

A végrehajtó jogszabálysértő intézkedésével, illetve mulasztásával okozott jog- és érdeksérelem orvoslására szolgáló bírósági jogorvoslat a végrehajtási kifogás, amelyet a Vht-ban meghatározott határidőben a végrehajtónál lehet előterjeszteni, aki azt az iratokkal együtt beterjeszti a foganatosító bírósághoz.

A Kar hivatali szerve egyedi (konkrét) végrehajtási ügy állásáról tájékoztatást nem adhat.

A Kar végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban kizárólag telefonon nyújt általános tájékoztatást munkanapokon 8 és 16 óra között.

A végrehajtóval személyesen, postai úton vagy biztonságos kézbesítési szolgáltatás (VIEKR, hivatali kapu, e-Papír szolgáltatás) igénybevételével lehet kapcsolatot tartani, az e-mail nem minősül joghatályos kapcsolattartásnak, emailen keresztül a végrehajtó adatot nem adhat ki.

A végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos általános tájékoztatást és felvilágosítást telefonon az önálló bírósági végrehajtók irodái munkanapokon 8-12 óra között tartanak. Elérhetőségeikkel kapcsolatban tájékozódhat ide kattintva: névjegyzék.


Elektronikus, telefonon történő, vagy személyes kapcsolatfelvétel során személyes adatok kerülnek Önnel, mint érintettel kapcsolatban nyilvántartásainkba. Releváns adatkezelési tájékoztatóinkat itt olvashatja el:


Személyes panasztételre ügyfélfogadási időben, szerdánként 09.00-14.00 között van lehetőség 1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1. címen.

Érintetti joggyakorlási kérelmek benyújtására személyesen hétfőnként, 10.00-15.00 között van lehetőség 1146 Budapest, Cházár A. utca 13. címen.

Megszakítás