Kihagyás

Executio

A Kar Executio című szakmai lapja mintegy két év szünet után 2016-ban új kiadvánnyal jelentkezett. Az újraindult folyóirat a Kar Hivatalának tervei szerint évente 4-6 alkalommal jelenik meg.

A mind formailag, mind tartalmilag megújult kiadvány elsősorban a jogi hivatásrend, ezen belül is elsősorban a bírósági végrehajtók és bírósági végrehajtó-helyettesek számára készül. Ugyanakkor a Kar a minisztériumok, a bírák, az ügyészek, az ügyvédek és a jogi egyetemi hallgatók, azaz a jogi hivatásrend valamennyi szegmensének az érdeklődésére is számít. A Kar célja, hogy a periodika az igazságszolgáltatás széles spektrumához eljutva tájékoztassa az olvasókat a végrehajtói szolgálattal összefüggő – elsősorban jogi- kérdésekről, a Kar életének eseményeiről, nemzetközi kapcsolatairól. Így kiadványunkat minisztériumok, bíróságok, ügyvédi kamarák, közjegyzői kamarák, ügyészségek és egyetemek is megkapják A lapban helyet biztosítunk a végrehajtás területét érintő magyar és külföldi szakmai publikációknak, a jogszabály-változásokat követő tájékoztató anyagoknak, összefoglalóknak továbbá konferenciákon bemutatott érdekes előadásoknak. A periodika beszámol továbbá a Kar nemzetközi kapcsolatairól és életének fontosabb eseményeiről, ideértve az eskütételeket, személyi változásokat is. Az Executio folyóirat szerkesztőbizottsága folyamatosan várja a jogi, elsősorban a végrehajtói hivatásrenddel, vagy a végrehajtási jogterülethez fűződő vagy azzal kapcsolatos írásokat az executiofolyoirat@mbvk.hu e-mail címre. A kommunikációt egy szervezet életében megkerülhetetlen és rendkívül fontosnak területnek tartva, a szakmai folyóiratunkon keresztül, hírt kívánunk adni a szervezeten belül folytatott munkákról, előre lépésekről, eseményekről, hivatali közleményekről.

Az Executio folyóirat új és korábbi számai a Kar honlapján elektronikus formában elérhetőek.