Kihagyás

Specifikació

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere a 2011. december 13-án módosított Végrehajtási törvényben meghatározott ‘elektronikus kézbesítési rendszer’. A törvény a rendszer használatát kötelezõen elõírja a pénzintézeteknek az adós vagyonának felkutatása iránti végrehajtói intézkedések fogadása és végrehajtói megkeresések megválaszolása során. A rendszerbe továbbá önkéntes alapon csatlakozhat bármely, a végrehajtókkal hivatalos kapcsolatban álló fél, az elõzetes regisztrációs eljárás lefolytatását követõen.

A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere a korábban létrehozott Végrehajtást Kérõk Informatikai Rendszerének (VHKIR) továbbfejlesztett változata.
A 2009 nyara óta mûködõ pénzintézeti megkeresések rendszerében folytatott kommunikáció — a megkeresés és válasz üzenetek formátumának változtatása nélkül — átkerül ebbe a rendszerbe, a korábbi rendszer idõvel leállításra kerül.

Csatlakozás a rendszerhez
A regisztrációt kezdeményezni illetve az adatbejelentésnek eleget tenni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján lehet.
Az éles rendszerhez való csatlakozás előtt javasolt a rendszerben való kommunikáció tesztelése a teszt rendszerben.

A rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket illetve kapcsolódási szándékukat kérjük, jelezzék a vhkir-ip@microsec.hu címen.

Rendszer specifikáció
A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerében a kommunikáció a VIEKR szerveren keresztül zajlik, a szerver a szolgáltatásait a specifikációban rögzített módon nyújtja (v1.0, korábbi verzió: v0.94).

A rendszer által továbbított üzenetek egységes formátuma
A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere elõre meghatározott formátumú XML üzeneteket továbbít. A rendszerben minden formanyomtatványnak saját sémája (.xsd) lesz.
A pénzintézeti kommunikációban továbbra is az eddig üzenetséma használandó.
A végrehajtást kérõk és végrehajtók közötti kommunikációban eddig kidolgozásra került az összes üzenet által használt keretadatokat leíró séma, valamint az Általános nyomtatványt tartalmazó üzenet sémája (aktuális verzió: 1.22). A további sémák kidolgozása folyamatosan történik.

Jelenlegi sémák: https://vhkir.mbvk.hu/schema/

A rendszerben használható tanúsítványok
Felhívjuk figyelmét, hogy a VHKIR rendszerben minden felhasználóhoz meg kell adni a használni kívánt tanúsítványokat (aláírói, titkosító és authentikációs). Az éles rendszerben legalább fokozott biztonságú tanúsítványok használata kötelező, illetve mindhárom tanúsítványban szerepelnie kell a tulajdonos adatai között (Subject DN) a SERIALNUMBER mezőben a tulajdonos globálisan egyedi azonosítójának, amelyet az adott hitelesítés szolgáltató osztott ki számára. Az egy felhasználóhoz rendelt tanúsítványok esetében ezeknek egyezniük kell. Amennyiben a Microsec bocsátotta ki Önök számára a tanúsítványokat, akkor azok biztosan ilyenek (de más szolgáltatótól is igényelhető ilyen tanúsítvány).

pl. „Tesztelő Péterke” tanúsítványában a Tulajdonos adatai (Subject DN):
SERIALNUMBER = 1.3.6.1.4.1.21528.2.2.99.761
E = info@e-szigno.hu
CN = ifj. Tesztelő Péterke
O = Microsec zrt.
L = Budapest
C = HU

A rendszerhez való kapcsolódás megvalósításához technikai segítség vehetõ igénybe. A Kar megbízásából a Microsec zrt. munkatársai nyújtanak segítséget a következő elérhetőségeken:
E-mail: support@viekr.mbvk.hu
Telefon: (1) 505-4444

Megszakítás