Kihagyás

Névjegyzék


A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar látja el a végrehajtási ügyek önálló bírósági végrehajtók közötti elosztásával kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokat. 2017. január 1. napjától a végrehajtási ügyek kiosztása elektronikus úton és automatikusan történik a Kar által működtetett ügyelosztási programon keresztül.

Az ügykiosztás vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) általános és speciális szabályokat is meghatároz. Főszabály szerint a végrehajtható okirat (például bíróság vagy közjegyző által kiállított végrehajtási lap, végrehajtási záradék) és a biztosítási intézkedést elrendelő végzés az adós lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó részére kerül kiosztásra. Ettől eltérnek azon esetek, amikor is az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtóhoz kerül megküldésre a végrehajtható okirat, vagy a biztosítási intézkedést elrendelő végzés, amely történhet a végrehajtást kérő erre irányuló kérelme esetén, illetve az adós lakóhelyének, valamint székhelyének hiányában.

Az egyetemlegesen felelős adósok, zálogkötelezettek és kezesek végrehajtási ügyeinek kiosztására vonatkozóan változást hozott a 2020. július 16. napján hatályba lépett Vht. módosítás, amely alapján a hatályba lépést követően elrendelt ügyek esetében már a végrehajtást kérő kérelme nélkül is az egyetemlegesen felelős adósok, zálogkötelezettek, kezesek esetében egy végrehajtó folytatja le a végrehajtási eljárást. A jogszabálymódosítás rendelkezett továbbá arról is, hogy biztosítási intézkedés elrendelését követően a biztosítandó követelés teljesítése érdekében elrendelt kielégítési végrehajtás során a biztosítási intézkedést foganatosító végrehajtó részére kell a végrehajtható okiratot megküldeni.

Fontos kiemelni a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH  rendeletben foglalt folyamatban lévő ügyekre irányadó szabályozást is, vagyis, ha egy adóssal szemben újabb végrehajtási eljárás indul, akkor az új végrehajtási ügyet az a végrehajtó kapja meg, akinek a részére az ugyanazon adóssal szemben indult másik, még folyamatban lévő végrehajtási ügy már kiosztásra került. Kihangsúlyozandó azonban, hogy folyamatban lévő ügy csak ugyanazon járásbíróság illetékességi területén eljáró végrehajtók közötti ügyelosztás esetén vehető figyelembe.

A fent leírt ügyelosztás szabályai szerint történik a meghatározott cselekmény végrehajtása, a végrehajtói kézbesítés lefolytatása, a végrehajtói megkeresés végrehajtása, valamint a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése iránt indult ügyek is.

A Kar a végrehajtási ügy kiosztását követően tájékoztatja a végrehajtást kérőt az ügyében eljáró végrehajtó nevéről, hivatali helyiségének címéről és telefonszámáról, továbbá a Kar által kiosztott végrehajtási ügyek esetében az eljáró végrehajtók személyéről, illetve a végrehajtói ügyszámról a honlapon található Ügykeresés menüpont alatti keresőfelület nyújt tájékoztatást.

Megszakítás