Kihagyás

Panasztétel

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtóhelyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatban panaszt lehet tenni az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 10/2021. (X.29.) SZTFH rendelet alapján.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe.

Panasznak minősül a kérelem különösen, ha az abban foglaltak szerint a panaszolt az adós, a végrehajtást kérő, illetve egyéb érdekelt, vagy meghatalmazottjuk (panaszos) tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, panaszossal szemben tanúsított magatartása nem megfelelő, továbbá ügyfélfogadási időben nem érhető el személyesen, telefonon, vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján.

A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtónál a végrehajtást foganatosító bíróságnak címezve, amennyiben a kifogásolt intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását, illetve az elmulasztott intézkedés elvégzésére történő utasítás megállapítását szeretné

A panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál (1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1.) szóban – személyes ügyfélfogadás során -, valamint írásban lehetőség szerint a Kar által rendszeresített formanyomtatványon postai úton benyújtott levélben, vagy ügyfélkapun (hivatali kapun) e-Papír szolgáltatással megküldött elektronikus levélben lehet előterjeszteni.

A Kar honlapján (www.mbvk.hu) és ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében ezzel kapcsolatban további információ található. Az írásbeli panaszt a panaszolt végrehajtónak vagy alkalmazottjának is át lehet adni, ez esetben a végrehajtó továbbítja azt a Kar részére.


Írásbeli panasz benyújtásához használható formanyomtatvány itt érhető el. (.docx formátum)

A panasztétellel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt érhető el. (.pdf formátum)

Személyes panasztételre ügyfélfogadási időben, szerdánként 09.00-14.00 között van lehetőség 1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1. címen.

Érintetti joggyakorlási kérelmek benyújtására személyesen hétfőnként, 09.00-15.00 között van lehetőség 1146 Budapest, Cházár A. utca 13. címen.

Megszakítás