Kihagyás

Külföldi irat kézbesítése

A külföldi irat kézbesítése során a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (továbbiakban: Kar) mint átvevő intézmény jár el, azonban az irat kézbesítését önálló bírósági végrehajtók végzik.

Az önálló bírósági végrehajtók a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 74. § (1) bekezdésében említett jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi iratot, az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézmény által előterjesztett jogsegélykérelem alapján kézbesítendő külföldi iratot, valamint az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsirendelet 20. cikke szerint előterjesztett kérelem alapján kézbesítendő külföldi iratot kézbesítenek.

Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a kézbesítés iránti kérelmek érkezhetnek közvetlenül a külföldi áttevő intézménytől [EU rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti jogsegélykérelem] vagy a külföldi féltől [EU rendelet 20. cikke szerinti kérelem), míg nemzetközi egyezmény esetében az igazságügyért felelős miniszter által továbbított iratokról van szó [az Nmjtv. 74. § (1) bekezdés alapján].

Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletet polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben bírósági és bíróságon kívüli iratokat kell továbbítani az egyik tagállamból a másikba. A kézbesítés iránti kérelem, a kézbesítendő iratok, továbbá az átvételi elismervények és más dokumentumok bármilyen arra megfelelő eszközzel megküldhetők Kar részére, amennyiben az átvett irat tartalma helyesen és megbízhatóan tükrözi az elküldött iratot, és a benne lévő összes információ könnyen olvasható. Az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. számú mellékletében szereplő „A formanyomtatvány” felhasználásával kiállított kérelmet főszabály szerint magyar nyelven szükséges megküldeni a Kar részére, de a Kar az angol, német és francia nyelvű kérelmeket is elfogadja.

Az EU rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti áttevő intézmény által előterjesztett kérelem beérkezését követően a Kar 7 napon belül átvételi elismervényt küld az áttevő intézmény részére, illetve tájékoztatja az áttevő intézményt, amennyiben a kérelem esetlegesen hiányos vagy a kézbesítési díj megfizetése nem került igazolásra.

Kézbesítés díja:

A kérelem mellékleteként szükséges csatolni továbbá a kézbesítési díj megfizetéséről szóló igazolást. A kézbesítés díja 7.500,-HUF, amelyet a Kar MBH Bank Nyrt.-nél vezetett alábbi számlaszámra kell átutalással teljesíteni. Amennyiben a kézbesítési díj EUR-ban kerül megfizetésre, abban az esetben az átváltással felmerülő költségeket célszerű figyelembe venni az átutalandó összeg megadása során.

Számlatulajdonos neve: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Számlavezető bank neve: MBH Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kódja: BUDAHUHB

Számla IBAN-száma: HU46 10103173-09701100-02004000

Az átutalás beazonosíthatósága érdekében a magyarországi címzett nevének megjegyzésként történő feltüntetésén kívül a közleményben kérjük feltüntetni: KU2- , valamint a megkeresés hivatkozási számát.

A kézbesítés:

A kézbesítés iránti kérelem és mellékletei önálló bírósági végrehajtók részére kerülnek továbbításra, akik az irat Karhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül, egyszerű kézbesítési módon kézbesítik az iratot. Az irat kézbesítésének eredményéről az önálló bírósági végrehajtók tájékoztatják az áttevő intézményeket.

A kézbesítésről részletesebb információk olvashatók, valamint a kézbesítéshez kapcsolódó formanyomtatványok megtalálhatók az Európai Igazságügyi Portál honlapján, a következő elérhetőségen: https://e-justice.europa.eu/content_serving_documents-373-hu.do

 

Megszakítás