Kihagyás

Tájékoztató a végrehajtói kézbesítés általános szabályairól

A végrehajtói kézbesítésre akkor kerülhet sor, ha a címzett beföldi lakóhellyel/tartózkodási hellyel vagy székhellyel rendelkezik, azonban postai szolgáltató útján az irat kézbesíthetetlennek bizonyult. A végrehajtói kézbesítés útján csak meghatározott iratok kézbesíthetők (például: keresetlevél, bírósági eljárást befejező érdemi határozat, közjegyzői vagy ingatlanügyi hatóság határozata stb.), amelyeknek körét a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A bírósági iratok kézbesítése:

A gyakori esetnek mondható, amikor a kérelmező a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 141. §-ban foglalt bírósági iratokat, vagyis keresetlevelet vagy eljárást befejező érdemi határozatot szeretne kézbesíttetni, ezért arról az alábbi információkat szükséges tudni.

A végrehajtói kézbesítés iránti kérelmeta Magyar Bírósági Végrehajtó Kar (továbbiakban: Kar) által jóváhagyott formanyomtatvánnyal – annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amelynek eljárása során sikertelen kézbesítési kísérlet történt. A kérelem benyújtható postai és elektronikus úton is. Fontos kiemelni, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg azt is igazolnia szükséges a bíróság felé, hogy a végrehajtói kézbesítés díját a Kar bankszámlájára megfizette. A kézbesítés iránti kérelem, valamint a kézbesítendő irat az Országos Bírósági Hivatal informatikai rendszerén keresztül kerül megküldésre a Karhoz, amelyet követően kiosztásra kerül önálló bírósági végrehajtó részére. Az eljáró kézbesítési végrehajtó személyéről a Kar tájékoztatást nyújt a bíróság részére.

A formanyomtatvány:

Kitölthető és letölthető verzióban

Tudnivalók a kézbesítési díj megfizetéséről:

A kézbesítés díja 7.500,-HUF, amely kizárólag átutalással teljesíthető a Kar MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10103173-09701100-02004000 bankszámlaszámára.

A közlemény rovatban kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni az eljáró bíróságot, a bírósági ügyszámot, illetve a címzett nevét.

Megszakítás