Kihagyás

Különös közzétételi lista

 

Közzéteendő információ, nyilvántartás

Közzétételt előíró jogszabály

Tartalom

Szervezeti és működési szabályzat, az elnökség ügyrendje, az etikai szabályzat és a Hivatalvezetői iránymutatások

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 253/C. § (5)

Szervezeti és működési szabályzat

Elnökség ügyrendje

Etikai szabályzat

Hivatalvezetői iránymutatások:

Végrehajtói álláspályázatok

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete   9.§

Megtekintés

Kiosztott ügyekben eljáró önálló végrehajtó neve, hivatali helyiségének címe és telefonszáma

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet  3. § (7)

Adott ügyben eljáró végrehajtó neve elérhető ide kattintva

Végrehajtó hivatali helyiségének címe és telefonszáma elérhető ide kattintva

Az önálló bírósági végrehajtók illetékességére vonatkozó információkat és a végrehajtók között érvényesülő ügyelosztási szabályok, az önálló bírósági végrehajtó elérhetőségei, ügyfélfogadási ideje

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló  1/2002. (I. 17.) IM rendelet 14. § (2), 43. § (2a)

Végrehajtók illetékességére, ügyelosztás rendjére, végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és jelöltek neve elérhető ide kattintva

A végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztató anyagokat, a végrehajtási eljárás során az ügyfelek, érdekeltek által hasznosítható iratminták

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 40/B. §

Országos Bírósági Hivatal végrehajtási eljárás indításával kapcsolatos tájékoztatásai és nyomtatványai:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/vegrehajtasi-elektronikus

Magyar Országos Közjegyzői Kamara végrehajtási eljárás indításával kapcsolatos tájékoztatásai és nyomtatványai:
https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/papiralapu-urlapok.php

https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/e-urlapok.php

Végrehajtói kézbesítés:
Belföldi
Külföldi

VIEKR:
Tájékoztatás
Csatlakozási nyomtatvány

Végrehajtási ügyek nyilvántartása (tanúsítvány igénylés):
Tájékoztatás: https://kerelmek.mbvk.hu/kitoltesi_utmutato_tanusitvany_kereshez.pdf
Igénylő űrlap: https://kerelmek.mbvk.hu/

Panasztétel:
Tájékoztatás
Panasz űrlap (docx)

Végrehajtói névjegyzék nyilvántartásba vétel, módosítás bejelentés

Végrehajtó-helyettesi névjegyzék nyilvántartásba vétel, módosítás bejelentés

Végrehajtójelölti névjegyzék nyilvántartásba vétel, módosítás bejelentés

Az ellenőrzési kézikönyv

Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 9/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 4.§ (4)

Megtekintés

VIEKR csatlakozási kérelem, és VHKIR rendszerspecifikáció, felhasználási szabályzat

Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 12/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

VIEKR csatlakozási kérelem

VIEKR rendszerspecifikáció

VIEKR felhasználási szabályzat

EÁR felhasználói szabályzat

Vht. 253/F. § (1) 

Megtekintés

Panasz ügyintézésre alkalmas űrlap

Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

Megtekintés

A Vht. 253/F. § nyilvántartás adataiból igényelhető tanúsítvány igénylő felülete

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól szóló 7/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 8. §

https://kerelmek.mbvk.hu/

Értesítés a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételéről

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól szóló 7/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 9.§

Megtekintés

Fegyelmi bíróságok ügyrendje

Vht. 274. § (5)

 Megtekintés