Kihagyás

Mit jelent az, hogy folyamatos ingatlan árverési hirdetmény?

Amennyiben az árverési eljárások sikertelenek, és az ingatlanvégrehajtás egyéb feltételei továbbra is fennállnak, az eljáró önálló bírósági végrehajtó „Folyamatos Ingatlanárverési Hirdetmény” elnevezésű hirdetményt tesz közzé az arveres.mbvk.hu oldalon. Az árverési hirdetmény mellett, annak csatolmányaként, az ingatlanról készült képfelvétel(ek) is közzétételre kerülnek. Ha az ingatlanra (tulajdoni hányadra) vételi ajánlatot tenni kívánó árverező már szerepel az Árverező Elektronikus Nyilvántartásában, bármikor kérheti a folyamatos ingatlanárverések közé közzétett ingatlan árverésének ismételt kitűzését aktiválási kérelme benyújtása, az árverési előleg eljáró végrehajtó letéti számlájára történő utalása, és legalább az árverés egyes szakaszaiban tehető legalacsonyabb vételi ajánlat egyidejű megtétele mellett. Sikeres aktiválást követően az ingatlan árverési hirdetménye, valamint az aktiválást kérő vételi ajánlatát már tartalmazó licitnapló közzétételre kerül az Elektronikus Árverési Hirdetmények Nyilvántartásában, az újabb árverésre az első árverés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az ingatlanra (tulajdoni hányadra) a végrehajtást kérő is kérheti az újabb árverés kitűzését, ebben az esetben a végrehajtó az általános szabályok szerint folytatja le az ingatlanárverési eljárást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy folyamatos árverési hirdetmények a sikertelen árverési eljárást követően akár 5 évig is közzétételre kerülhetnek az árverési rendszerben, így előfordulhat, hogy a felek az aktivációs kérelem benyújtását követően kérik az ingatlan ismételt becsértékének megállapítását. Ilyen esetben az önálló bírósági végrehajtó elutasítja az aktiválási kérelmet, és az új becsérték megállapítása ügyében intézkedik.

Megszakítás