Kihagyás

Mit jelent a kilakoltatási moratórium?

A végrehajtó november 15. és április 30. napja között magánszemély esetében nem intézkedhet a lakóingatlanból történő kilakoltatás iránt. Nem vonatkozik ez az önkényes lakásfoglalókra, és azokra, akiket a végrehajtási eljárás során korábban rendbírsággal sújtottak. Ezen személyek esetében a végrehajtónak a fenti időszakban is intézkednie kell a kilakoltatás iránt. Önkényes lakásfoglalónak nemcsak az minősül, aki üresen álló ingatlanba önkényesen beköltözik, tehát nincs és nem is volt jogcíme az ottlakásra, hanem az is, aki határozott idejű bérleti szerződést kötött, annak elteltével azonban az ingatlant önként nem hagyta el. (Vht. 182/A. §)

Az önkényes lakásfoglalónak minősülő, határozott idejű lakás és más – nem lakás céljára szolgáló helyiségre bérleti szerződést kötött, de a lakóingatlant önként el nem hagyó  bérlők esetében azonban a kivétel akkor érvényesíthető, ha az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti nemperes eljárás lefolytatását a tulajdonos a bérleti szerződésben a helyiség elhagyására meghatározott idő eredménytelen leteltét követő 60 napon belül (Vht. 183/A. § (2) bekezdés és Vht. 183/C. § (2) bekezdés) kezdeményezte a bíróságnál, és végrehajtható okiratot a bíróság kiállította.