Kihagyás

Mik a földárverés esetén az írásbeli vételi ajánlatra vonatkozó formai és tartalmi követelmények?

Az írásban tett vételi ajánlatnak a hivatalos iratok tartalmi és formai követelményeinek, valamint a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályoknak meg kell felelnie, így azt teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.

A vételi ajánlatot tartalmazó írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a határozott vételi szándéknyilatkozaton túl a vételi árajánlat forintban meghatározott összegét, az ajánlattevő és az értékesítendő föld (helyrajzi szám, fekvés, ingatlan megnevezése és a tulajdoni hányad) egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat, valamint a bírósági végrehajtásra vonatkozó adatokat (az eljáró végrehajtó nevét, a végrehajtói ügyszámot).

Megszakítás