Kihagyás

Mi a teendő, ha a végrehajtó nem törölte az ingatlanról a végrehajtási jogot?

Számos esetben a végrehajtó kiadja a végrehajtási jog törlésére irányuló megkeresést az illetékes ingatlanügyi hatóság részére, amely felhívja az adóst a végrehajtási jog 6.600 forintos törlési díjának megfizetésére. Amennyiben ennek megfizetését az adós elmulasztja, a végrehajtási jog nem kerül törlésre. Végrehajtási jog törlésével kapcsolatos ügyekben mindenekelőtt javasoljuk az ügyben illetékes végrehajtóval történő kapcsolatfelvételt. Vitás helyzet esetén végrehajtási jog törlése iránti per indítható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy végrehajtási jog törlése esetén az illetékes földhivatal a végrehajtáshoz kapcsolódó ténybejegyzéseket (pl. árverési eljárás kitűzése) is köteles törölni a tulajdoni lapról.

Megszakítás