Kihagyás

Mely időpontig kérheti az árverési vevő az ingatlan birtokba adását?

Ha az önkéntes kiköltözésre a Vht. 154/A. § (1) és (5) bekezdésben foglalt időpontig nem került sor az árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti a végrehajtótól az ingatlan birtokbaadását.

A végrehajtó köteles – a lakóingatlan birtokba adására irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon belül – tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan birtokba adására irányuló kérelmet terjesztett elő. (Vht. 154/A. § (10) bekezdés, illetve (11) bekezdés).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az önálló bírósági végrehajtó a kilakoltatási moratórium (azaz november 15. és április 30. napja között) ideje alatt magánszemély esetében nem intézkedhet a lakóingatlanból történő kilakoltatás iránt!

Az árverési vevő és a bentlakó birtokbaadási eljáráson kívül is jogosult bármikor (akár a moratórium időszaka alatt is) megegyezni az ingatlan birtokba vételéről.

Megszakítás