Kihagyás

Mi a munkabérből történő levonás sorrendje?

A Vht. 64. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a Vht. 165. §-ában megállapított sorrendben, a Vht. 164-167. §-ában foglaltak szerint kell levonni. Több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz. A bíróság az előbbiektől eltérően elrendelheti, hogy a Vht. 165. § a) – e) pontjai (kielégítési sorrend) közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni. A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásból történő letiltás esetén az arányosítás nem alkalmazható, ide nem értve a gyermektartásdíj követelést és a polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igényt.

Megszakítás