Kihagyás

Milyen esetekben zárható ki a végrehajtó az ügyem intézéséből?

A Vht. szabályozása szerint a végrehajtói tevékenységre megfelelően alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló törvény, amely egyértelműen határozza meg a végrehajtó végrehajtási ügy intézéséből történő kizárásának objektív okait. (pl. a felek valamelyikének hozzátartozója, vagy az, akitől az ügy megítélésre egyéb okból nem várható). A kizárás iránti kérelemről a Kar hivatalvezetője, illetve a bíróság dönthet, a végrehajtásban résztvevő felek (adós, végrehajtást kérő), valamint az egyéb érdekelt beadványa alapján.

A végrehajtó kizárása esetén másik végrehajtó kijelöléséről a Kar hivatalvezetője dönt. (Vht. 226. §)