Kihagyás

Milyen módon kérhetek tájékoztatást a végrehajtótól?

A konkrét végrehajtási eljárással kapcsolatosan az eljáró végrehajtó tud tájékoztatást nyújtani.

A végrehajtónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy tájékoztatásra jogosult kér tőle információt, ezért fontos kiemelni, hogy telefonon, illetve e-mailen keresztül a végrehajtó konkrét végrehajtási eljárásra vonatkozóan nem adhat tájékoztatást. (1/2002. (I. 17.) IM rendelet 40. §).

A tájékoztatáskérés történhet ügyfélfogadási időben személyesen, továbbá postai úton vagy Hivatali kapu útján (természetes személyeknek és gazdálkodó szervezeteknek az epapir.gov.hu felület használatával) megküldött megkeresés formájában.

A végrehajtási ügyről a feleknek (adós, végrehajtást kérő), képviselőiknek és annak (egyéb érdekelt) lehet felvilágosítást adni, aki a jogi érdekét az ügyben igazolta. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére adható felvilágosítás. A felvilágosítást kérő személy köteles igazolni személyazonosságát és képviseleti jogosultságát.

Megszakítás