Kihagyás

Sikeres árverésnél hogyan kerül a tulajdonomba az ingatlan?

Az árverésről a végrehajtó árverési jegyzőkönyvet készít, melyet a végrehajtó felhívására az abban megjelölt határidőben az árverési vevőnek alá kell írnia, majd a jegyzőkönyv aláírásának napjától számított 15 napon belül a teljes vételárat meg kell fizetnie.  Az új tulajdonos tulajdonjoga az árverési jegyzőkönyv alapján kerül bejegyzésre az illetékes ingatlanügyi hatóságnál, adásvételi szerződés nem készül. /Vht. 152. § (2) bekezdés, 153. § (2) bekezdés b) pont/

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ingatlanügyi ügyintézés az árverési vevő kötelessége (B400 nyomtatvány kitöltése és benyújtása, illeték megfizetése), de az eljárás befejezését követően javasoljuk minden esetben a tulajdoni lap ellenőrzését!

Megszakítás