Kihagyás

Hogyan vehetek részt licitálóként az árverésen?

A sikeres regisztrációt követően az árverést lefolytató végrehajtó kérelemre aktiválja az EÁR árverezőként történő használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót, ha az árverezők nyilvántartásában szereplő személy vagy szervezet a becsérték 10%-ának megfelelő árverési előleget a végrehajtónál letétbe helyezte, vagy a végrehajtó által megadott számlára átutalta és azt a végrehajtói letéti számlán jóváírták.

Az árverező a felhasználói nevének és jelszavának meghatározott árverés tekintetében történő aktiválását az EÁR felületén – az árverés egyes szakaszainak befejezését megelőzően legalább 3 munkanappal – kérheti, melynek során nyilatkoznia kell arról, hogy az árverési előleget befizette és nem minősül az árverésből kizárt személynek. /Vht. 132/F. § (1) bekezdés, 13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 26. § (1) bekezdés/

Megszakítás