Kihagyás

Mi szükséges az árverési regisztrációhoz?

Az árverezői regisztrációhoz a regisztrálni kívánó természetes személy vagy szervezet alábbi iratainak bemutatása szükséges a végrehajtó részére.

Természetes személyek regisztrációjához:

  • személyazonosság igazolására szolgáló okirat,
  • lakcímkártya,
  • adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány.

Szervezetek regisztrációjához:

  • a szervezet cégmásolata, aláírási címpéldány,
  • egyéb szervezet esetében a nyilvántartást vezető szervezet igazolása a nyilvántartásba vételről.

Az árverezői regisztráció meghatalmazott útján is elvégezhető. A regisztrációhoz adott meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okiratának és lakcímkártyájának okmányazonosítóját, adóazonosító jelét, valamint az ezen okmányokban szereplő, a Vht. 132/E. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatait.

Megszakítás