Kihagyás

Mi szükséges az árverési regisztrációhoz?

Az árverezői regisztrációhoz a regisztrálni kívánó természetes személy alábbi iratainak bemutatása szükséges a végrehajtó részére:

  • személyazonosság igazolására szolgáló okirat
  • lakcímkártya
  • adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány.

Szervezetek regisztrációjához szükséges adatokról/iratokról a konkrét végrehajtási ügyben eljáró bírósági végrehajtó ad részletes tájékoztatást.

Az árverezői regisztráció meghatalmazott útján is elvégezhető. A regisztrációhoz adott meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okiratának és lakcímkártyájának okmányazonosítóját, adóazonosító jelét, valamint az ezen okmányokban szereplő, a Vht. 132/E. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatait.