Kihagyás

Mi minősül panasznak?

A végrehajtási kifogástól meg kell különböztetni a panaszt. Lényeges különbség, hogy a végrehajtási kifogás a foganatosító bíróság részére kerül továbbításra és a bíróság dönt a végrehajtási kifogás tárgyában, míg a panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar bírálja el.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt (panaszolt) tevékenységével kapcsolatban benyújtott olyan kérelmet vizsgálhat ki panaszként, amely panasz e személyeknek a rendeletben meghatározott minőségükben tett tevékenységét sérelmezi, és a panasz elbírálása nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. Panasznak minősül a kérelem különösen, ha az abban foglaltak szerint a panaszolt az adós, a végrehajtást kérő, illetve egyéb érdekelt, vagy meghatalmazottjuk (panaszos) tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, panaszossal szemben tanúsított magatartása nem megfelelő, továbbá ügyfélfogadási időben nem érhető el személyesen, telefonon, vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján.

A fentiek alapján nem minősül panasznak például, ha a tartozásának fennállását vitatja, ha a sérelmezi a munkabérének vagy nyugdíjának letiltását, gépjárműjének lefoglalását vagy az ingatlanának árverésre való kitűzését.

A panasz teljeskörű kivizsgálásához szükséges alábbi adatokat – postai úton, hivatali kapu útján, illetve az mbvk@mbvk.hu e-mail címre (postai válaszcíme megadásával) vagy a Kar székhelyén szerdánként 09:00-14:00 óra között tartott személyes ügyfélfogadás során – küldheti meg.

A panaszkérelemnek az alábbiakat mindenképp tartalmaznia szükséges:

  • a panaszos neve,
  • a panaszos lakcíme, székhelye, illetve amennyiben ettől eltérő, a levelezési címe,
  • a panasz részletes leírása, sérelmezett intézkedések/mulasztások,
  • a panasszal érintett végrehajtási eljárás száma,
  • a panaszolt végrehajtó neve,
  • a panaszos által benyújtott iratok megjelölése.

(3/2015. (II.25.) IM rendelet 2. §)