Kihagyás

A végrehajtó nem tudta behajtani a követelést, mit tehetek?

Amennyiben a végrehajtó a követelés behajthatatlansága miatt az eljárás szünetelését állapította meg, a végrehajtást – a gyermektartásdíj behajtására irányuló végrehajtás kivételével, ide nem értve a közjegyzői okiraton és a fizetési meghagyáson alapuló tartásdíjat – csak akkor lehet folytatni, ha a végrehajtást kérő valószínűsíti, hogy az adósnak van olyan vagyontárgya, amely lefoglalható, illetőleg értékesíthető. Ha a végrehajtást kérő tudomására jut az adós tulajdonában lévő, lefoglalható vagyontárgy, akkor arról célszerű a végrehajtót is tájékoztatni és a végrehajtási eljárás folytatását kérni. (Vht. 54. §)

Megszakítás