Kihagyás

Nem ismerem el a tartozást, mit tehetek?

A bíróság a végrehajtás elrendelésekor nem vizsgálja, hogy az adós már teljesített-e, nem feladata továbbá a teljesítések és azok elszámolása helyességének vizsgálata sem. Amennyiben az adós a tartozás fennállását vagy annak összegét vitatja, a végrehajtás korlátozását/megszüntetését kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól. A bíróság a végrehajtási eljárás keretében csak akkor korlátozhatja vagy szüntetheti meg a végrehajtást, ha az adós állítását a végrehajtást kérő elismeri. Amennyiben a végrehajtási eljárás korlátozására/megszüntetésére így nincs lehetőség, az adós a végrehajtás korlátozása/megszüntetése iránti peres eljárást kezdeményezhet a végrehajtást kérővel szemben. (Vht. 41. §), amelynek a részletes szabályait a Pp. tartalmazza. A peres eljárás lebonyolításához javasoljuk végrehajtási eljárásokban járatos ügyvéd, vagy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat ingyenes jogi szolgáltatásának igénybevételét.

Megszakítás