Kihagyás

A tartozást megfizettem, miért folytatódik a végrehajtási eljárás?

Az adósnak a végrehajtási eljárásban érvényesített és megfizetett tartozása mellett a végrehajtási költségeket is meg kell térítenie az eljáró végrehajtónak. A végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás, munkadíj, és az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg. A munkadíj főszabály szerint az ügy induláskori végrehajtási ügyértékéhez (követelés összege és járulékai) igazodik. A végrehajtót jogszabályban meghatározott összegű költségátalány illeti meg az iroda fenntartásával járó költségek fedezésére, utazási költségátalány a helyszíni eljárási cselekmények foganatosításáért, és készkiadásként számíthatja fel pl. a szállítási, tárolási és postaköltséget. A végrehajtót behajtási jutalék is megilleti, ha az eljárás teljesen vagy részben eredményes. A Kart jogszabály alapján megillető általános költségátalányt a végrehajtó szintén a költségekkel együtt hajtja be.

Amennyiben a tartozás és a végrehajtási költségek is megfizetésre kerülnek, a végrehajtó az adós ellen indult végrehajtási eljárást – díjjegyzék kiállításával – befejezi. (8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet)

A végrehajtó a költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás, munkadíj, jutalék behajtása érdekében is foganatosíthat végrehajtási cselekményt. /Vht. 34. §/

Megszakítás