Kihagyás

Milyen szabályok vonatkoznak a több számlatulajdonos tulajdonában álló számla esetében a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtására?

A pénzforgalmi szolgáltatónál több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében teljes összegben végrehajtás alá vonható. (Vht. 79/C. §)

A végrehajtó a számla megterheléséről (a pénzforgalmi szolgáltató által megadott értesítési cím alapján) köteles haladéktalanul értesíteni a nem adós számlatulajdonost.

Az a számlatulajdonos, aki nem adós a végrehajtást kérő ellen igénypert (Pp. 538. §) indíthat a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezése alapján a számláról leemelt, őt illető pénzösszegek visszafizetése iránt.

A végrehajtó által inkasszált összeg visszautalásáról a bíróság jogosult dönteni.

Megszakítás