Kihagyás

Lefoglalták a gépjárművemet pedig azzal járok munkába, mit tehetek?

A végrehajtás alá vont személygépjárművek foglalkozás gyakorlásához szükséges használata a Vht. 103. § (5) bekezdésében van szabályozva.

A természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalásakor csak a törzskönyvet kell lefoglalni és az adós a gépjármű értékesítéséig a gépjárművet használhatja. Amennyiben az ilyen gépjármű becsértéke személygépkocsi esetén nem éri el az 1,2 millió forintot, a gépjármű mentes a végrehajtás alól. A gépjármű nem minősül foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlennek pusztán az okból, hogy az adós azzal jár munkába.

Ebből következően – a megfelelő indokok megjelölésével – írásban kérelmezhető a végrehajtótól a gépjármű használata az árverésig. Ennek igazolása nincs formalitáshoz kötve, célszerű azonban részletezni, hogy milyen okból nem nélkülözhető a jármű a munkához és azt okiratokkal is alátámasztani. Ez a mentesség akkor alkalmazható, ha a gépkocsi munkaeszköz.

A végrehajtás alá vont személygépjárművek munkavégzés céljából történő használata a Vht. 103. § (8) bekezdése szerint:

Amennyiben a gépkocsi nem munkaeszköz a végrehajtást foganatosító bíróság engedélyezheti, hogy a lefoglalt járművet a természetes személy adós az árverésig használhassa. Ennek feltétele, hogy a foglalásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül elő kell terjeszteni az erre vonatkozó kérelmet a bírósághoz. A bíróság abban az esetben engedélyezi a gépjármű használatát, ha az adósnak a járműre a munkavégzése helyszínére történő eljutása, üzemi, üzleti tevékenységének folytatása vagy saját és családtagjainak szállítása érdekében van szüksége. Fontos feltétel, hogy az eljárás során korábban rendbírságot nem szabtak ki vele szemben.

Megszakítás