Kihagyás

Inkasszálták a bankszámlát, mit tehetek?

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg végrehajtás alá vonható.

A természetes személyt megillető, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegből

  • 200.000,-Forint feletti összeg korlátlanul vonható végrehajtás alá,
  • 200.000,-Forint alatti összegből pedig a 60.000,-forint és 200.000,-forint közötti rész (140.000 Ft-nyi összeg) 50%-a, azaz legfeljebb 70.000,-Forint vonható végrehajtás alá. (Vht. 79/A. §)

Mentes a végrehajtás alól a természetes személyt havonta megillető pénzösszegnek az a része, amely nem haladja meg a 60.000,-forintot. Ha azonban a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, ennek az összegnek az 50%-a is végrehajtás alá vonható.

Amennyiben a levonást végző bank az adóst megillető, de végrehajtás alá nem vonható, mentes pénzösszeget a törvényben foglaltak ellenére levonja és kifizeti, a bank a mentesnek minősülő összegért felelős az adósnak és köteles azt részére visszatéríteni. A törvényi szabályozás szerint az esetleges levonás alól mentes összeg levonása esetén – az adós felhívására vagy önként – a bank köteles azt haladéktalanul az adósnak visszatéríteni, ugyanakkor a túlvonásért a végrehajtó nem felelős, hiszen nincs tudomása arról, hogy az adott számlán milyen összegből milyen mértékű levonást teljesít a számlát kezelő bank.  

(Vht. 79/ E. §)

Tájékoztatjuk, hogy az inkasszó egy bankszámlán lévő összeggel szembeni követelés, az önálló bírósági végrehajtó nem ismeri egy-egy összeg bankszámlára kerülésének jogcímét, és nem is jogosult azt megismerni (tehát nem látja, hogy a bankszámlán lévő összeg például CSED, nyugdíj, tartásdíj, munkabér, vagy ajándék stb. jogcímen érkezik a bankszámlára).

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az önálló bírósági végrehajtók nem jogosultak az inkasszó visszavonásáról dönteni. Ehhez minden esetben bíróság határozata vagy a végrehajtást kérő írásbeli hozzájárulása szükséges.

Megszakítás