Kihagyás

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény – a veszélyhelyzet megszűnésének napján – 2020. június 18. napján hatályba lépett. A törvény szövege a Magyar Közlöny 2020. évi 144. számában jelent meg és az alábbi linken http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20144.pdf érhető el.

A veszélyhelyzet megszűnését követő naptól a végrehajtói irodák a megszokott rendben működnek és személyes ügyfélfogadást is tartanak. A végrehajtói irodák elérhetőségeiről és ügyfélfogadási rendjéről a https://mbvk.hu//szolgaltatasok/nevjegyzek/ címen tájékozódhatnak.

2020. június 18. napját követően kerülhet sor a fizetési meghagyások végrehajtói kézbesítésére.

2020. július 1. napját követően kerülhet sor

  • végrehajtói kézbesítésre (ide nem értve a fizetési meghagyások kézbesítését) azzal, hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik,
  • helyszíni eljárási cselekményre azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik,
  • ingatlan kiürítésével kapcsolatos intézkedésre azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik,
  • lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonására, azzal, hogy az eljárási cselekményre vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik,
  • meghatározott cselekmény végrehajtásának elrendelésére vagy foganatosítására azzal, hogy a vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik,
  • hagyományos árverésre, továbbá természetes személy adós lakóingatlanának árverezésére és a folyamatos árverési hirdetmény kapcsán vételi ajánlat aktiválására,
  • közigazgatási végrehajtással érintett követelés önálló bírósági végrehajtó általi behajtására.

Eljárási cselekmény, intézkedés foganatosítására nem kerülhet sor, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll. Ebben az esetben eljárási cselekmény, intézkedés a járványügyi intézkedés megszűnését követően folytatható azzal, hogy a vonatkozó határidő a járványügyi intézkedés megszűnését követő napon kezdődik újra.

Az önálló bírósági végrehajtók 2020. július 1. napjáig a végrehajtási eljárás megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatják az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, a végrehajtó a részletfizetést a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

A veszélyhelyzet megszűnésére tekintettel a Kar hivatali szervénél 2020. június 24. napjától /szerdánként/ 9 és 14 óra között kerül sor a panasznap megtartására.

Együttműködésüket köszönjük.

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Megszakítás