Kihagyás

A Kar panasznapi ügyfélfogadása újra indul

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2022. június 1. napján hatályát vesztette, ezért e naptól a panasznapi ügyfélfogadás újra indul.

Az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatban panaszt lehet tenni az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet alapján.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe.

Panasznak minősül a kérelem különösen, ha az abban foglaltak szerint a panaszolt az adós, a végrehajtást kérő, illetve egyéb érdekelt vagy meghatalmazottjuk (panaszos) tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, panaszossal szemben tanúsított magatartása nem megfelelő, továbbá ügyfélfogadási időben nem érhető el személyesen, telefonon vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján.

A panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál szóban – személyes ügyfélfogadás során -, valamint írásban lehetőség szerint a Kar által rendszeresített formanyomtatványon postai úton benyújtott levélben vagy e-Papír (https://epapir.gov.hu) szolgáltatással, hivatali kapun megküldött elektronikus levélben lehet előterjeszteni.

A Kar honlapján (www.mbvk.hu) és ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében ezzel kapcsolatban további információ található. Az írásbeli panaszt a panaszolt végrehajtónak vagy alkalmazottjának is át lehet adni, ez esetben a végrehajtó továbbítja azt a Kar részére.

A személyes ügyfélfogadás helye és ideje:

Helye: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, 1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1.

Ideje: szerdai munkanapokon 9:00-14:00 között

Postai elérhetőség:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, 1146 Budapest, Cházár A. u. 13.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 247.

Hivatali kapu elérhetőség:

Rövid neve: MBVK               

KRID: 349507779

Telefonos elérhetőség: 06-1/273-1595

Megszakítás