Kihagyás

Jogszabályok

  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.)
  • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
  • 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról
  • 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről
  • 3/2015. (II. 25.) IM rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról
  • 16/2001. (X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről
  • 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
  • 13/2001. (X. 10.) IM rendelet az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli mentességéről